ecompact

– Very compact dimensions
– Reduced weight
– Considerable power reduction (see graphic)
– “Yarn consumption” function: it measures and elaborates the yarn consumption of all feeds
– Z and/or S rotation, as needed
– ON/OFF switch, easily accessible
– Signalling lamp, visible from anywhere around the knitting machine
– Possibility to be installed in any desired
– position: Vertical, Inclined or Horizontal Electronic brake “ATTIVO“(optional): enables to program
and keep constant the desired tension with full and empty bobbin. Yarn tension sensor, remotely programmable by laptop. Signaling lights are well visible from every angle. Suitable for coarse,
medium or fine yarns.

– Küçük boyutludur.
– Ağırlığı azaltılmıştır.
– Elektirik sarfiyatı gözle görülür seviyede düşürülmüştür(grafiğe bakınız)
– “İplik sarfiyatı” fonksiyonu: Tüm besleyicilerin iplik sarfiyatını gerçek zamanlı ölçer
– Z veya S her iki yönde çalışır.
– Kolayca ulaşılabilen AÇMA/KAPAMA sviçi
– Sinyal lambaları örgü makinesinin her yerinden görülebilir
– İstenilen her pozisyonda dikey,eğimli,yatay monte edilebilir
– Elektronik fren“ATTIVO“(isteğe bağlı): Dolu veya boş bobinle çalışırken istenen tansiyonu programlama ve sabit tutma imkanı sağlar. İplik tansiyon sensörü el bilgisayarıyla uzaktan programlanabilir.Sinyal ışıkları her açıdan iyi görülebilir Kalın,orta kalın ve ince iplikleri çalışmaya
uygundur.

Technical Data:
* Count range: from 5 to 600 Den
* Weight: 1.4 Kg
* Speed: up to 700 mt/min
* Dimensions: 240x70x130 mm (LxWxH)


Teknik Bilgiler:
* Çalışılabilir iplik numaraları:5-600 Denye
* Ağırlık: 1,4 Kg
* Hız :700 mt/dak.kadar
* Boyutlar: 240x70x130 mm (boyxenxyükseklik)