ecosmart

– Reduced dimensions and weight
– Suitable for weaving machines with rapiers and projectile
– Remarkable reduction of power consumption (see graphic)
– Possibility to equip the feeder with one of the following electronic brakes:
ATTIVO: to decrease the average tension of the yarn during each single insertion
TENS: to keep the average tension of the yarn constant

– Küçük boyutlu ve daha hafif
– Rapiyerli ve projektilli dokuma makinelerine uygundur
– Önemli oranda düşürülmüş enerji sarfiyatı (grafiğe bakınız)
– Aşağıda belirtilen elektronik frenlerden biriyle donatılabilir:
ATTIVO: Atkı atılırken oluşan ortalama tansiyonu düşürür
TENS: İpliğin ayarlanan ortalama tansiyonunu sabit tutar

Technical Data:
* Range of yarns: from 5 Den to 1400 Den (Ne5)
* Spool body diameter: 110 mm
* Weight: 4.8 kg
* Dimensions: 360x146x189 mm (LxWxH)


Teknik Bilgiler:
* Çalışılabilir iplik numaraları:5-1400 Denye(Ne 5)
* İplik rezerv gövdesi çapı: 110 mm
* Ağırlık: 4,8 Kg
* Boyutlar: 360x146x189 mm (boyxenxyükseklik)