KYC-Sensörsüz durdurma sistemi

The device enables:
– Handling of the functions of the feeder from a PC or Tablet
– Setting the desired tension and reading the yarn tension (pict. 1)
– Handling of yarn consumption (pict. 2)
– Reading possible alarms (pict. 3)

It requires installation of Java Virtual Machine on PC or Tablet

Bu cihazla aşağıdaki işlemler yapılabilir:
– PC veya Tablet kullanılarak iplik besleyicisinin fonksiyonları ile ilgili işlemler yapılabilir
– İstenilen tansiyonun girilmesi ve iplik tansiyonunun okunması(resim. 1)
– İplik sarfiyatı ile ilgili bilgilerin alınması(resim. 2)
– Olası alarmların okunması (resim. 3)

Bu işlemleri PC veya Tabletle yapmak için Java Virtual Machine programının kurulmuş olması gerekir

Technical Data:
* Dimensions: 170x50x167mm (LxWxH)


Teknik Bilgiler:
* Boyutlar: 170x50x167mm (boyxenxyükseklik)