technico

– Spool body with diameter 140 mm
– Winding separation: from 0 mm to 5 mm with easy change from “S” to “Z” and vice-versa
– Very strong holding magnets for complete stability of the spool body
– Input piezoelectric sensor to detect yarn breaking, eyelet with bigger diameter to enable the passage also of coarse yarns
– Vectorial motor to ensure maximum torque at any speed
– Minimum energy consumption (anaverage of 30% reduction compared to the traditional motors)
– Suitable for weaving machines with or without CANBUS
– Possibility to add peripheral devices like the automatic knot detector or the electronic brakes like ATTIVO, BRAKE, TENS and SRAKE

– İplik rezerv gövdesi çapı 140 mm
– İplik sarım aralığı 0-5 mm arasında her iki yönde “S” veya “Z” ayarlanabilir
– Çok güçlü kavrayan mıknatıslar kullanılarak iplik rezerv gövdesi balansı sağlanmıştır
– İplik kopuşunu denetleyen ve piezzo elektirik prensibine göre çalışan giriş sensörünün büyük gözü,kalın ipliklerin rahatça geçişine  uygundur
– Vektörel sürücülü motorla her hızda maksimum çekiş gücü sağlanır
– Minimum enerji sarfiyatı (geleneksel motorlarla kıyaslandığında ortalama %30 daha azdır)
– CANBUS lı veya geleneksel tüm dokuma makinelerine uygundur
– Haricen düğüm dedektörü takılabilir veya baştan ATTIVO, BRAKE, TENS ve SRAKE tipi elektronik frenler ile donatılabilir

Technical Data:
* Spool body diameter: 140 mm
* Weight: 14 kg
* Dimensions:400x190x210mm (LxWxH)


Teknik Bilgiler:
* İplik rezerv gövdesi çapı: 140 mm
* Ağırlık: 14 Kg
* Boyutlar: 400x190x210 mm (boyxenxyükseklik)